Pro partnery 2019‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎For partners 2019

Nabídka partnerství 2019 / 2020

Měníme čas hraní Minecraftu v čas učení

Připojte se k rostoucímu vlivu na technické vzdělávání

Společně otevíráme potenciál hry Minecraft pro technické učení.

Future factory Minecraft workshopy ukazují techniku mladým technikům ve správný čas a ve správné formě. Všechny workshopy jsou plně obsazené mladými nadšenci.

Varianty workshopů

Basic

Advanced

Advanced with IoT HW

– 3D souřadnicový systém
– logické obvody s Redstone
– základní příkazy a programování

– pokročilé příkazy a vytváření posouvajících se objektů
– obvody pro logické funkce
– úvod do IoT HW

– úvod do ESP HW
– propojení HW a Minecraftu
– Minecraft IoT projekt

Společně otevíráme potenciál Minecraftu pro učení se technických dovedností.

Podpořte talenty ve svém regionu!

Staňte se sponzorem nebo zorganizujete workshop na vaší škole.

[Form id=“6″]

Soutěž a workshopy realizujeme ve spolupráci se sdružením TIP . Podpora soutěže je jedna z klíčových aktivit podpory technického vzdělání  v Plzeňském kraji.

Regionální partneři

MECAS ESI s.r.o.

Regionální partner pro Plzeň a Klatovy

ZF Staňkov s.r.o.

Regionální partner pro Domažlicko

Partneři

Safran Cabin CZ

Keen Software House a.s.

Profinit EU s.r.o.

[:en]

Together we open up the potential of Minecraft for learning technical skills.

Get Involved and Support Talents in Your Region!

Become a sponsor or organize a workshop at your school.

Partnership proposal 2019 / 2020

Turning Minecraft’s gaming time into learning time

Join the growing impact in technical education

Future factory Minecraft workshops show technology to young technicians at the right time in right form. All the workshops are fully booked with young enthusiasts.

Workshop options

Basic

Advanced

Advanced with IoT HW

– 3D coordinates system
– logic circuits with Redstone
– basic commands and programming

– advanced commands for creating moving objects
– circuits for boolean logic
– introduction to IoT HW

– introduction to ESP HW
– connecting HW and Minecraft
– Minecraft IoT project

[Form id=“6″]

The competition and workshops are organized with support of TIP association . Support of this competion is one of the activitiy for support of technical education in Pilsen region.

Local partners

MECAS ESI s.r.o.

Local partner for Plzeň a Klatovy

ZF Staňkov s.r.o.

Local partner for Domažlicko

Partners

Safran Cabin CZ

   

Keen Software House a.s.

Profinit EU s.r.o. 

[:]