Pravidla Rules

Kdo se může přihlásit?

 • kdokoliv – stačí si vybrat svoji kategorii
 • soutěže se mohou zúčastnit i jednotlivci
 • žáky kroužků Nvias připravujeme na tuto soutěž automaticky

Každý Minecraft nadšenec je vítán!

 Jaké jsou kategorie soutěže?

 Budou vyhlášeny následující kategorie.

 •  do 10 let – továrna postavená v základním Minecraftu bez módů, musí obsahovat samotnou stavbu a nějakou logiku/automatiku s využitím redstone
 • 11 – 16 let  – továrna postavená v základním Minecraftu bez módů, musí obsahovat samotnou stavbu, nějakou logiku/automatiku
  s využitím redstone a funkce s využitím command bloku
 • Propojené světy – nejlepší realizace propojení Minecraftu a stavebnic littleBits
 • Free style – nezáleží na věku, vše je povoleno, včetně použití módů
 • Divácky nejúspěšnější video – hlasování proběhne na YouTube kanálu nvias.org

Texture packy jsou povoleny.

Proč je lepší hrát v týmu?

Víc hlav víc vymyslí a víc hráčů udělá větší a propracovanější továrnu. Hlásit se mohou i jednotlivci, ale početnější týmy bývají úspěšnější. Pokud chceš hrát v týmu, ale neznáš nikoho, kdo by do toho šel s tebou, ozvi se nám na bara.soukupova@nvias.org – propojíme tě s dalšími jednotlivci a můžete dát dohromady super tým.

V týmu mohou být maximálně 4 hráči.

 Co musím vytvořit a odeslat?

Každý tým musí vytvořit video s prezentací své Továrny budoucnosti. Ve videu představte také váš tým a jak jste továrnu tvořili. Přečtěte si kritéria hodnocení, podle kterých porota vybere vítěze.

Dále požadujeme následující informace:

 • Jméno týmu
 • Jména členů (min. 1, max 4)
 • Název továrny
 • Krátký popis: 250 znaků
 • Délka videa musí být 3 min +/- 15 vteřin

Dokdy mám čas továrnu postavit?

 • přihlášky týmů 31. 1. 2021
 • odeslání soutěžního videa – 31. 1. 2021

 Jaká jsou kritéria hodnocení?

 • Továrna a celkový koncept – vlastní továrna a okolí – cesty pro materiál a hotové výrobky, energetický zdroj
 • Logika a automatizace – řešení automatizace a logických prvků v továrně a okolí
 • Video prezentace – představení týmu, představení továrny, okolí a všech vychytávek

 Proč se přihlásit?

 Všechny přihlášené týmy od nás dostanou:

 • tipy a triky na vychytávky pro vaši továrnu,
 • upozornění na workshopy, které budou probíhat jak fyzicky, tak online
 • inspiraci od ostatních týmů
 • originální Minecraft tričko

Co mohu vyhrát?

 • každý z účastníku obdrží originální tričko Future Factory 2020 / 21
 • tři nejlepší týmy v každé z pěti kategorií si mezi sebou rozdělí následující ceny:
 • Poukaz na kroužek pro celý tým
 • ESPcraft for IoT in Minecraft
 • 4x herní licence Space Engineers

Vyplň formulář a zaregistruj se do soutěže!

 

[:en]

Who can sign up?

 • anyone – just choose your category
 • also individuals can join the competition
 • pupils from nvias meetups are preparing for this competition automatically
 • together with TIP Plzeň, we are preparing workshops at primary schools in the Pilsen region – check out the workshop list

What are the competition categories?

The following categories will be announced.

 • up to 10 years – the factory built in vanilla Minecraft without modes, must contain the construction itself and some logic / automation using redstone
 • 10-16 years – a factory built in vanilla Minecraft without modes, must contain the construction itself, some logic / automaton using redstone and the function using block command
 • Connected worlds – the best realization of Minecraft and littleBits connection
 • free style – no matter the age, everything is allowed including the use of modes

Texture packs are allowed.

What do I have to create and send?

Each team must create a video with a presentation of their Future Factory. In the video, introduce your team and how you built the factory. Read the Competition criteria to know how the jury will decide.

We also request the following information:

 • Team name
 • Team members names (minimum 1, max 5)
 • The name of the factory
 • Short description: 250 characters
 • Video length must be 3 min +/- 15 seconds

Competition criteria

 • Factory and overall concept – own factory environment – paths for material and finished products, energy sources,…
 • Logic and Automation – automation and logic solutions in the factory and its surroundings
 • Video presentation – Team presentation, factory presentation, surroundings and all sceneries

Why sould I sign up?

All the teams that have signed up will receive:

 • tips and tricks for makeup for your factory,
 • alerts for workshops that will take place both physically and online
 • inspiration from other teams

Important dates

 • team applications – until 1. 1. 2021
 • submission of the competition video – 1.  1. 2021

Prizes for winners

 • each participants will receive original t-shirt Future Factory 2020 / 21
 • the main price in each category is Google Voice AIY kit – including Raspberry Pi