Informace o soutěži Future Factory About Future Factory competition

Čtvrtý ročník soutěže o nejlepší Továrnu budoucnosti

Cílem soutěže je motivovat děti, aby čas strávený hraním Minecraftu proměnily v učení nových technických dovedností a zároveň aby se zamyslely, jak by mohla vypadat automatizovaná výroba budoucnosti a v čem se bude lišit od současných postupů.

Oba předchozí ročníky se povedly, výtvory dětí předčily naše očekávání a jsme zvědaví, co vymyslí týmy letos.

Jaké dovednosti děti při hře získají?

 • sestavení vlastního projektu
 • práce v týmu
 • orientace ve 3D prostoru pomocí souřadnic
 • tvorba logických obvodů (pomocí REDSTONE)
 • základy programování a automatizace (pomocí COMMAND_BLOCK)
 • propojení herního prostředí s reálným světem elektroniky
 • tvorba a úprava videa
 • prezentace hotového projektu

Proč je důležité umět programovat?

Jak soutěž probíhá?

Je na jednotlivých týmech, kolik vloží do své tvorby času a úsilí. Základy práce s prvky REDSTONE a COMMAND_BLOCK, které ve hře využijí k technickým úpravám a automatizaci výrobních procesů, se děti mohou naučit na workshopech a kroužcích, které v průběhu roku pořádáme společně se sdružením TIP Plzeň na základních školách v plzeňském regionu, nebo také na letních kempech.

Jak se mohou zapojit školy a rodiče?

Budeme vděční rodičům, pokud budou své děti v tvůrčí činnosti podporovat a doprovodí je na slavnostní vyhlášení vítězů, které se uskuteční v lednu 2021.

Velký dík patří také základním a středním školám za předání informací o soutěži žákům. V případě zájmu je možné domluvit ve škole od příštího roku kroužek Minecraftu či některý z našich jednodenních projektů.

Více informací naleznete na nvias.org

Fourth year of Future Factory competition in Minecraft is on!

The goal of the competition is to motivate children to turn the time spent playing Minecraft into learning new technical skills, and proving their vision of Future Factories.

Which skills do childern learn?

 • project management
 • team work
 • orientation in 3D space using coordinates
 • logic circuits using REDSTONE
 • programming and automatization with COMMAND_BLOCK
 • interconnection with the real electronics
 • presentation skills
 • video making

Why programming is important?

How does it work?

It’s up to each team, how much time and effort they spend on a project. Basic skills of using REDSTONE and COMMAND_BLOCK which they will need to automise manufacturing process can be learnt at one of our workshops and playgroups, that takes place throughout a year with generous support of TIP Pilsen and other sponsors on elementory schools in Pilsen region.

How can I engage as a parent or school?

We want to thank to all parents for supporting their childern in creative activities and we would like to invite them to accompany their kids to winner ceremony, that takes place in January 2021, in Pilsen.

We would also like to thank to elementary and high schools for passing the information about this competition to pupils. If you are interested in organizing a workshop or a playgroup activities at your school, please do contact us at magdalena.chupikova@nvias.org.

More information at nvias.org