Dobrodružná mapa CASA ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ CASA Adventure map

Vydej se na dobrodružnou výpravu do továrny CASA! Stáhni si svět vytvořenými loňskými výherci Meowcraft a otestuj své dovednosti v Minecraft mapě plné miniher. Splníš všech jedenáct misí, najdeš všechny skryté smaragdy (emerald) a dostaneš se až k poslední, tajné misi?
Set off on an adventurous journey to the CASA factory! Download the world created by last year’s winners and test your skill in a Minecraft map full of minigames. Can you complete all eleven missions, find all hidden emeralds and get to the last, secret mission?

Dobrodružná mapa CASA je zábavnou cestou, jak se učit pracovat s příkazy, redstonem, otestovat svoje parkour schopnosti, měnit počasí a dny a noci ato bez vymýšlení vlastních příkazů. Kromě předpřipravených příkladů tě čeká také hodně zajímavých faktů o Minecraftu. Hrou tě provede zábavný příběh, herní čas je přibližně dvě a půl hodiny, ale celá stavba nabízí mnohem delší zkušenost. Jednotlivé mise je možné přeskočit, ale jen ten, kdo splní všechny mise, odemkne speciální tajné zakončení.[:en]The CASA Adventure Map is a fun way to learn about commands, redstone, test parkour skill, change the weather and the day and night cycle and all that without having to type your own commands. Premade examples are waiting together with interesting facts about Minecraft. A fun story will take you through two and half hour long game. If you’re curious about all the buildings, you will have much longer experience. You can also skip missions, but if you do, you won’t be able to unlock the special ending.

Pokud jste uvízli, můžete si prohlédnout toto průchozí video a ukázat vám, jak dokončit všechny úkoly v této mapě Minecraftu.[:en]If you’re stuck, you can watch this walk-through video to show you how to complete all the tasks in this Minecraft map.

Stáhni si svět a pusť se do hry!
Download the world and play!

Jak svět spustit se dozvíš v souboru README. Až dohraješ, vyplň nám prosím krátký dotazník, jak se ti hra líbila.
There is a README file that explains how to play. When you’ve finished, leave us a message how you liked the game through the form below.

[Form id=“17″]